Tham khảo lịch khai giảng để tìm khóa học phù hợp

Tin tức nổi bật

Ứng dụng Robot Công nghiệp chi phí thấp cho Doanh nghiệp

Ứng dụng Robot Công nghiệp chi phí thấp cho Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Chiêu sinh khóa đào tạo KHÍ NÉN CƠ BẢN - CƠ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

Chiêu sinh khóa đào tạo KHÍ NÉN CƠ BẢN - CƠ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao Trực tuyến năm 2021

Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao Trực tuyến năm 2021

Lễ ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt Hàn (VKTCC)

Lễ ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt Hàn (VKTCC)

Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh

Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh

Đào tạo/Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề vẽ CAD theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Đào tạo/Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề vẽ CAD theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hội thảo Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất

Hội thảo Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Thông tin an toàn Số 12

Thông tin an toàn Số 12

Đối tác của chúng tôi

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS