Tham khảo lịch khai giảng để tìm khóa học phù hợp

Tin tuyển dụng

Tin tức nổi bật

Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh

Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh

Chương trình đào tạo "Điện khí nén và Cơ điện tử"

Chương trình đào tạo "Điện khí nén và Cơ điện tử"

Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao Trực tuyến năm 2021

Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao Trực tuyến năm 2021

Chiêu sinh khóa đào tạo "Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Lập trình ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất thông minh"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Điện khí nén và Cơ điện tử"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Điện khí nén và Cơ điện tử"

Đào tạo/Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề vẽ CAD theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Đào tạo/Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề vẽ CAD theo tiêu chuẩn Nhật Bản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ ĐO KIỂM CƠ KHÍ BẬC 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ ĐO KIỂM CƠ KHÍ BẬC 3

Hội thảo Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất

Hội thảo Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam

Đưa mô hình giáo dục STEAM đến Khu Công nghệ cao

Đưa mô hình giáo dục STEAM đến Khu Công nghệ cao

Thông tin an toàn Số 12

Thông tin an toàn Số 12

Đối tác của chúng tôi

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS