Kỹ thuật - Tự động hóa

Tự động hóa tích hợp với Robot

 

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên có thể:

 • Hiểu được tổng quan, các khái niệm cơ bản về cánh tay robot công nghiệp.
 • Có khả năng lập trình điều khiển cánh tay robot chế độ bằng tay/tự động.
 • Có khả năng lập trình PLC Mitsubishi theo phương pháp điều khiển tuần tự cho hệ thống.
 • Có khả năng ứng dụng điều khiển các cánh tay robot để làm các giải pháp tự động hóa robot công nghiệp.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho hệ thống tự động hóa robot công nghiệp.

2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Chế độ hoạt động và cài đặt kết nối cơ bản cho robot.
 • An toàn khi vận hành robot.
 • Mô phỏng hoạt động robot bằng phần mềm FD on Desk Light.
 • Lập trình điều khiển robot bằng tay.
 • Lập trình điều khiển robot tự động theo vị trí, tọa độ định trước.
 • Lập trình điều khiển robot tự động.
 • Lập trình PLC Mitsubishi theo phương pháp điều khiển tuần tự.
 • Phương pháp kết nối thiết bị ngoại vi với robot.
 • Lập trình điều khiển hệ thống phân loại sản phẩm kết hợp robot.
 • Tập lệnh chương trình điều khiển robot nâng cao.
 • Phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho hệ thống tự động hóa kết hợp robot công nghiệp.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với các đối tượng:

 • Quản lý của nhà máy và hệ thống máy móc công nghiệp.
 • Kỹ sư lập trình, thiết kế, cải tiến máy móc, hệ thống robot.
 • Kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống robot.
 • Sinh viên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Điện, Tự động hóa,…

4. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Phòng thực hành: Xưởng thực hành TĐH máy lạnh.
 • Trang thiết bị: Hệ thống robot Nachi MZ07 được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Tài liệu học tập: Giáo trình được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Giáo viên: Nhiệt tình, năng động được đào tạo từ dự án JICA Nhật Bản.
Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS