Liên Hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO – THE TRAINING CENTER OF SAIGON HI-TECH PARK

Địa chỉ: Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

HOTLINE ĐÀO TẠO: 028 3503 0043

HOTLINE TUYỂN DỤNG: 0898 529 948

Email: contact@shtp-training.edu.vn

 


Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS