Tuyển dụng Kỹ thuật viên vận hành máy, Bảo trì Khuôn, Trưởng bộ phận ép nhựa

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao

Lương: Đăng nhập để xem mức lương

Thông tin / Yêu cầu chi tiết

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS