Kỹ thuật - Tự động hóa

Cánh tay Robot Nachi Căn bản

 

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên có thể:

 • Hiểu được tổng quan, các khái niệm cơ bản về cánh tay robot công nghiệp.
 • Có khả năng lập trình điều khiển cánh tay robot chế độ bằng tay/tự động.
 • Có khả năng áp dụng các kiến thức được học vào các loại cánh tay robot khác.
 • Có khả năng ứng dụng điều khiển các cánh tay robot để làm các giải pháp công nghiệp.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho cánh tay robot công nghiệp.

2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Chế độ hoạt động và cài đặt kết nối cơ bản cho robot.
 • An toàn khi vận hành robot.
 • Mô phỏng hoạt động robot bằng phần mềm FD on Desk Light.
 • Lập trình điều khiển robot bằng tay.
 • Lập trình điều khiển robot theo vị trí, tọa độ định trước.
 • Lập trình điều khiển robot tự động.
 • Phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho cánh tay robot công nghiệp.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với các đối tượng:

 • Quản lý của nhà máy và hệ thống máy móc công nghiệp.
 • Kỹ sư lập trình, thiết kế, cải tiến máy móc, hệ thống robot.
 • Kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống robot.
 • Sinh viên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Điện, Tự động hóa,…

4. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Phòng thực hành: Xưởng thực hành TĐH máy lạnh.
 • Trang thiết bị: Hệ thống robot Nachi MZ07 được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Tài liệu học tập: Giáo trình được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Giáo viên: Nhiệt tình, năng động được đào tạo từ dự án JICA Nhật Bản.
Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS