Nhật Ngữ giao tiếp sơ cấp

Mục tiêu:

 • Đọc viết thành thạo 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.
 • Đọc viết thành thạo 1.000 Hán tự.
 • Giao tiếp trôi chảy hầu hết các tình huống trong công sở, trong đời sống…
 • Đọc viết các văn bản tiếng Nhật thông dụng.
 • Hiểu biết tổng quát về Văn hóa, đời sống của người Nhật Bản qua các bài học và các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu cuối khóa

Nội dung:

  • Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 1
  • Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 2
  • Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 3
  • Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 4
  • Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 5

>> Đăng ký khóa học: tại đây <<

STT

KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

NỘI DUNG KHÓA HỌC

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1

Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 1

36 giờ

Tiếng Nhật

 • Hướng dẫn học viên đọc, viết thành thạo 2 bảng chữ cái Hiragana và Katabana.
 • Ứng dụng các mẫu đàm thoại ngắn với các tình huống trong thực tế đời thường.Tìm hiểu các nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

In-house

Public

 

2

Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 2

36 giờ

Tiếng Nhật

 • Hướng dẫn học viên đọc, viết thành thạo 200 Hán tự.
 • Ứng dụng các từ vựng mới, mẫu đàm thoại trong các tình huống công sở và đời thường.
  • Tìm hiểu các nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

In-house

Public

3

Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 3

36 giờ

Tiếng Nhật

 • Hướng dẫn học viên đọc, viết thành thạo 500 Hán tự.
 • Cung cấp cho học viên thêm vốn từ vựng mới ở nhiều lĩnh vực gần gũi trong cuộc sống.
 • Ứng dụng các từ mới, mẫu đàm thoại trong các tình huống công sở cũng như đời thường.
 • Hướng dẫn học viên những phong cách giao tiếp cơ bản của người Nhật Bản.

In-house

Public

4

Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 4

36 giờ

Tiếng Nhật

 • Hướng dẫn học viên đọc, viết thành thạo 800 Hán tự.
 • Hướng dẫn học viên diễn đạt trôi chảy hầu hết các tình huống công sở cũng như đời thường.
 • Luyện tập đọc, viết các văn bản đơn giản trong tiếng Nhật.
 • Giúp học viên tìm hiểu phong cách làm việc của người Nhật Bản.

In-house

Public

5

Nhật ngữ giao tiếp sơ cấp 5

 

Tiếng Nhật

 • Hướng dẫn học viên đọc, viết thành thạo 1000 Hán tự.
 • Hướng dẫn học viên thực hành trôi chảy hầu hết các tình huống công sở và  đời thường.
 • Luyện tập đọc và viết các văn bản tiếng Nhật thông dụng.
 • Củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
 • Cung cấp những hiểu biết tổng quát về Văn Hóa, đời sống của người Nhật Bản.
 • Đủ trình độ thi N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

In-house

Public

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS