An toàn vận hành lò hơi

A.    Mục tiêu:

  • Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò hơi.
  • Xác định được các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình vận hành lò hơi.
  • Nắm được các nguyên nhân gây nổ, vỡ lò hơi.
  • Vận dụng được quy trình vận hành an toàn lò hơi.

B.   Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò hơi.

45

2

Các yếu tố nguy hiểm và có hại khi vận hành lò hơi.

45

3

Nguyên nhân gây nổ vỡ lò hơi.

60

4

Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ nổ vỡ lò hơi

1.1 Các yêu cầu về thiết kế, chế tạo.

1.2 Các yêu cầu về lắp đặt.

1.3 Các yêu cầu về sử dụng.

60

5

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS