An toàn vận hành thiết bị nâng

A.    Mục tiêu:

  • Hiểu được những khái niệm chung về thiết bị nâng (TBN) và nhận biết được những thiết bị nâng thông dụng.
  • Xác định được các yếu tố nguy hiểm trong quá trình vận chuyển và nâng hạ.
  • Nắm vững được các quy định an toàn chung khi lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng.
  • Nắm vững quy trình vận hành an toàn một số thiết bị nâng thông dụng.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Giới thiệu chung về thiết bị nâng (Máy trục kiểu cầu, cần trục, máy nâng xây dựng, xe nâng hàng):

-   Các khái niệm cơ bản.

-   Phân loại thiết bị nâng.

60

2

Cấu tạo chi tiết, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn.

30

3

Phân tích sự cố và các nguyên nhân sự cố thường gặp.

60

4

Quy định an toàn chung khi sử dụng thiết bị nâng:

-  Quy trình vận hành.

-  Kiểm tra và bảo trì thiết bị nâng.

60

5

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS