Tiếng Anh trong môi trường kỹ thuật

Mục tiêu:

  • Tăng cường khả năng phản xạ và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thông thường trong công việc, cuộc sống, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật.

Nội dung môn học: 

  • Các tình huống giao tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia trong môi trường kỹ thuật
  • Mô tả hoạt động của các loại máy móc, thiết bị
  • Báo cáo các sự cố, tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc và các qui định về an toàn lao động
  • Thực hành thuyết trình và điều hành họp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật

Thời lượng: 45 giờ/cấp độ. 4 cấp độ toàn chương trình.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

>> Đăng ký khóa học: tại đây <<

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS