Tầm nhìn và sứ mệnh của VJTC

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt-Nhật (VJTC)

VJTC là kết quả của sự hợp tác tích cực và hiệu quả giữa Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM với các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực Robot tự động hóa công nghiệp. VJTC được thành lập ngày 14/6/2018 tại SHTP-TC dựa trên hai yếu tố căn bản như sau:

  • Thành quả của dự án ODA về đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực Robot tự động hóa cho SHTP-TC, được tài trợ bởi chính phủ và tổ chức hợp tác quốc tế JICA, Nhật Bản.
  • Nhu cầu cấp thiết về đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp FDI Nhật Bản trong khu CNC Tp.HCM nói riêng và Tp.HCM nói chung.

Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM trở thành một trong những đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực robot tự động hóa, dữ liệu lớn, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, là những công nghệ nền tảng giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuổi giá trị toàn cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Đào tạo, tuyển dụng và cung ứng nguồn nhân lực công nghiệp có chuyên môn và trình độ cao, phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao nói riêng và Tp.HCM nói chung. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn đa dạng của doanh nghiệp.

Mục tiêu của VJTC

  • Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao về lĩnh vực Cơ điện tử, Robot công nghiệp, và Tự động hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
  • Xúc tiến chuyển giao công nghệ tiên tiến của Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa hai nước
  • Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua việc đào tạo và tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  • Liên kết với các tổ chức chính phủ và đối tác Nhật Bản để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đa dạng của doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS