LỄ KHÁNH THÀNH XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN - KHÍ NÉN THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 – Xưởng thực hành Điện – Khí nén theo tiêu chuẩn Nhật Bản được ra mắt tại Khu Công Nghệ Cao TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát biểu khai mạc buổi lễ.

Xưởng thực hành Điện – Khí nén theo tiêu chuẩn Nhật Bản đặt tại Trung tâm Đào tạo trực thuộc BQL Khu CNC thành phố (SHTP Training) là một khu vực hoạt động theo mô hình đặc thù: đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp (hướng đến đánh giá kỹ năng cho người lao động theo tiêu chuẩn Nhật Bản) kết hợp đào tạo tự động hóa theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp; cung ứng lao động chất lượng cao đã qua Tuyển dụng - Đào tạo cho doanh nghiệp tại xưởng thực hành; hỗ trợ sinh viên, giảng viên các Trường trong và ngoài Tp.HCM về học tập nâng cao chuyên môn cũng như nghiên cứu khoa học.

Tham dự Lễ khánh thành có đại diện Ban quản lý Khu CNC thành phố; Trưởng văn phòng đại diện JICA tại HCM; Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài Khu CNC; BGH cùng giảng viên từ các Trường trong và ngoài khu vực Tp.HCM như CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐN Ninh Thuận, CĐN Việt Hàn Cà Mau, CĐ Kỹ nghệ 2 Tp.HCM. Ngoài ra, buổi lễ còn triển khai ký kết hợp tác với các đối tác:

+ Công ty TNHH SMC Corporation: hợp tác toàn diện trong hoạt động xây dựng chương trình đào tạo Điện – Khí nén theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho Doanh nghiệp;

+ Công ty TNHH Nipro Việt Nam: triển khai chương trình tuyển dụng sau đào tạo cho hơn 170 kỹ sư của Công ty TNHH Nipro Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo và tại Nhật Bản;

+ Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc: tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập, đào tạo về các giải pháp IoT;

+ Công ty TNHH Hiệu Quả Sales: cùng nhau triển khai Đào tạo về Năng lượng, Quản lý các nguồn năng lượng cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống năng lượng trong nhà máy.

Ngay sau lễ khánh thành, Trung tâm Đào tạo và Công ty TNHH SMC Corporation đã tổ chức chương trình đào tạo đầu tiên cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao.

Trong tương lai, SHTP Training và Công ty SMC sẽ tiếp tục tổ chức được thêm nhiều chương trình đào tạo không chỉ phục vụ các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao mà còn hướng ra đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS