Lễ khánh thành TRUNG TÂM THIẾT KẾ VI MẠCH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM – SHTP CHIP DESIGN CENTER (SCDC)

Ngày 26/8/2022, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) và Công ty Synopsys đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực thiết kế vi mạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực đang tăng cao. Theo đó, Synopsys sẽ tài trợ cho SHTP 30 li-xăng phần mềm thiết kế vi mạch của Synopsys và hỗ trợ hình thành Trung tâm thiết kế vi mạch Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – SHTP Chip Design Center (SCDC), thiết chế quan trọng trong thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam trong thời gian đến.

SCDC sẽ từng bước xây dựng các cơ sở hạ tầng và nguồn lực để triển khai các dịch vụ sau:

Thứ nhất, cung cấp li-xăng phần mềm thiết kế vi mạch đến các trường, viện; triển khai các khóa đào tạo Train-the-Trainers (ToT) về thiết kế vi mạch cho giảng viên các trường, viện, và; tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về thiết kế vi mạch, các khóa đào tạo IPC (International Process Control);

Thứ hai, kết nối với các công ty chế tạo chip để triển khai dịch vụ MPW (Multi Project Wafer) để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu, các doanh nghiệp khởi nghiệp tape-out chip với chi phí thấp;

Thứ ba, cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ đóng gói và thử nghiệm vi mạch;

Thứ tư, triển khai các chương trình hợp tác quốc tế để huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Hôm nay, ngày 21/10/2022, Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao (SHTP Training) khánh thành Phòng thiết kế vi mạch (Chip Design Lab), cơ sở hạ tầng quan trọng đầu tiên của Trung tâm thiết kế vi mạch Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – SHTP Chip Design Center (SCDC) để triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết với Công ty Synopsys ngày 26/8/2022, cụ thể: (1) Cung cấp các li-xăng phần mềm thiết kế của Synopsys đến các trường, viện thông qua mạng riêng ảo (VPN), (2) Tổ chức các khóa đào tạo Train-the-Trainers (ToT) về thiết kế vi mạch cho giảng viên các trường, viện, và; (3) Tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về thiết kế vi mạch.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều đại biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm thiết kế vi mạch (SCDC).

 

Phòng thiết kế vi mạch (Chip Design Lab) được xây dựng rất khẩn trương trong thời gian chưa đến 2 tháng kể từ sau ngày ký kết hợp tác với Công ty Synopsys, hoàn toàn dựa trên nguồn lực xã hội hóa thể hiện sự cam kết của SHTP trong việc góp phần tận dụng các cơ hội đang mở ra cho Việt Nam trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây là một công trình nhỏ, được khánh thành vào dịp Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập SHTP (24/10/2002 – 24/10/2022) có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới của SHTP, giai đoạn tập trung vào kiến tạo các ngành công nghiệp công nghệ cao, có tính đột phá và lan tỏa cao.

Quang cảnh Phòng thiết kế vi mạch.

Các đại biểu nghe giới thiệu về chip tại Phòng thiết kế vi mạch.

 

Trong thời gian đến, SHTP sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các cơ sở hạ tầng của SCDC trên cơ sở khai thác, huy động một cách sáng tạo các nguồn lực khác nhau để cung cấp các dịch vụ thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng nền móng của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS