ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI NGŨ ĐÁNH GIÁ VIÊN - TẠO ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG NGHỀ HẬU ĐẠI DỊCH

"Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung xây dựng các chương trình, đề án, dự án trong và ngoài nước để định hướng và có nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trong trung hạn và dài hạn; chuẩn bị đào tạo những ngành nghề mới, kỹ năng tương lai.

Bộ LĐ-TB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây được coi là kim chỉ nam, định hướng cho giáo dục nghề nghiệp phát triển nhanh theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn” dẫn lời Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng (Tổng Cục GDNN).

Được sự ủng hộ của Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục Dạy nghề cũng như nhu cầu mong muốn tham gia phát triển đội ngũ Đánh giá viên để nâng cao chất lượng giảng dạy tại các Trường trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, CĐ Nghề Thành phố, CĐ Kỹ nghệ II…) Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức Chương trình tập huấn Đánh giá viên kỹ năng nghề "Đo kiểm cơ khí bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật Bản” vào từ ngày 21 - 25/2/2022.

 

 

Đăng ký tham gia chương trình tại:

https://docs.google.com/forms/d/1wP6nvgHnaSjPB5H18QFBfnf_qPWitg3lz_9iV3h0fa0/edit

Tham khảo thêm Thông tin chương trình tại:

http://sespp.mhlw.go.jp/en/vietnam/

http://www.shtp-training.edu.vn/danh-gia-ky-nang-nghe.html

Mọi thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Ông Đỗ Tân Khoa (Phòng Đào tạo - SHTP Training) - Điện thoại: 0988 33 44 05.

Nguồn tham khảo:

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/NewsId/39038/seo/Tong-cuc-truong-Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-Dao-tao-nghe--dot-pha-go-diem-nghen-nhan-luc-va-phuc-hoi-kinh-te/Default.aspx

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS