Hội thảo KỸ NĂNG LÀM VIỆC AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG MỚI

Lĩnh vực sản xuất là ngành nghề vô cùng quan trọng. Nó cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của toàn xã hội. An toàn lao động trong môi trường làm việc nói chung và an toàn sản xuất nói riêng góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như hạn chế tổn thất, nâng cao hiệu suất làm việc trong môi trường số hoá, tự động hoá.

Vì vậy, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao mời chuyên gia tự động hoá, số hoá nhà máy, số hoá quy trình nhà máy – Ông Trần Chí Tiến – Phó Giám đốc công ty CoreTech - chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm khi làm việc, vận hành tại nhà máy thông qua hội thảo "Kỹ năng làm việc an toàn trong môi trường mới" diễn ra vào 08:15 ngày 11/08/2022.

Hội thảo sẽ trang bị cho người lao động kiến thức, kỹ năng để tự tin hơn trong hoạt động làm việc tại Doanh nghiệp, đồng thời giúp các bạn sinh viên không bị bỡ ngỡ khi đi thực tập thực tế và dễ dàng hòa nhập trong những ngày đầu bắt đầu làm việc trong môi trường Doanh nghiệp, nhất là Doanh nghiệp sản xuất.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS