Đăng ký tham gia Hội thảo Ứng dụng chuyển đổi số cho công nghiệp chế biến chế tạo

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt - Hàn (VKTCC) là mô hình đào tạo thích nghi, phát triển và cung ứng nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, được thực hiện trên cơ sở thống nhất hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (TTĐT) với Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), cùng sự tham gia của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID) và các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc.

Nhằm triển khai hoạt động thường niên của VKTCC, trong đó có nội dung xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc cho Việt Nam; Tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá, để tăng năng lực chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam, xây dựng chương trình đào tạo công nghệ mới và các cuộc thi, đánh giá kỹ năng nghề có liên quan tới tiêu chuẩn Hàn Quốc, TTĐT phối hợp cùng KITECH và Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI) tổ chức Hội thảo

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO

 

Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu những xu hướng, giải pháp và kinh nghiệm về việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo. Hội thảo sẽ kết nối các cơ quan nhà nước, các tổ chức/hiệp hội ngành nghề với các doanh nghiệp cùng các viện/trường trong nước và quốc tế, là nơi để các doanh nghiệp tiếp cận sâu và chọn lựa phù hợp các công nghệ kèm giải pháp tiên tiến thông qua các chuyên đề:

- Chính sách quốc gia về ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp tại Hàn Quốc và Việt Nam.

- Chuyển đổi để thông minh hóa các doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Ứng dụng Smart Factory vào nhà máy.

- Chiến lược chuyển đổi số nhanh chóng và dễ dàng cho nhà máy sản xuất.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian: Từ 8:00 - 12:00, thứ Ba ngày 17/10/2023.

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Để đăng ký tham dự Hội thảo, vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://forms.gle/UNWa7vU2WeMeZEmS7

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 0908.800.274 - Ông Đoàn Anh Kiệt

- Email: dakiet.shtp@tphcm.gov.vn

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS