An toàn vận hành cẩu, tời

A.    Mục tiêu:

  • Hiểu được quy trình vận hành an toàn chung cho thiết bị nâng.Nhận biết các thành phần cơ bản của một thiết bị nâng (cẩu, tời).
  • Nắm được cách kiểm tra thiết bị nâng trước khi vận hành.
  • Nắm vững được cách thức nâng/hạ tải an toàn.
  • Quy trình ứng cứu khẩn cấp các sự cố/tai nạn phát sinh trong quá trình nâng/hạ tải.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

Ghi Chú

1

Giới thiệu chung về thiết bị nâng (Palăng, cầu trục).

30

 

2

Quy định an toàn chung khi sử dụng thiết bị nâng.

30

 

3

Cấu tạo chung của Palăng và cầu trục:

3.1  Cấu tạo chung của Palăng.

     3.1.1  Palăng xích kéo tay.

     3.1.2  Palăng điện.

3.2  Cấu tạo chung của cầu trục.

     3.2.1  Cầu trục một dầm.

            3.2.1  Cầu trục hai dầm.

60

 

4

Quy trình vận hành an toàn Palăng và cầu trục.

60

 

5

Quy trình ứng cứu khẩn cấp các sự cố, tai nạn phát sinh trong quá trình nâng/hạ tải.

30

 

6

Kiểm tra cuối khoá

30

 

Tổng Cộng

240

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS