An toàn làm việc trên cao

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết các điều kiện làm việc phải áp dụng biện pháp phòng chống ngã cao.
  • Nắm được các thành phần cấu thành của hệ thống kiểm soát té ngã.
  • Biết cách sử dụng và bảo quản  thiết bị phòng chống té ngã.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Giới thiệu chung về làm việc trên:

-  Thế nào là làm việc trên cao?

-  Các trường hợp dẫn đến té ngã khi làm việc trên cao (điều kiện làm việc cần áp dụng biện pháp phòng tránh ngã cao).

-  Nguyên nhân dẫn đến ngã cao – nguy cơ sự cố giàn giáo treo.

30

2

 Những biện pháp phòng tránh ngã cao

30

3

 Biện pháp bảo vệ phòng ngừa té ngã:

- Hệ thống lan can, rào chắn.

- Hệ thống cảnh báo, biển báo.

40

4

Biện pháp phòng chống té ngã (sử dụng PPEs):

4.1 Hướng dẫn kiểm tra và bảo quản dây an toàn:

  • Dây an toàn (bộ phận mang).
  • Dây treo.
  • Điểm móc dây (điểm neo).

4.2 Sử dụng giàn giáo treo (45 phút).

4.2.1 Rủi ro khi sử dụng giàn giáo treo.

4.2.2. Biện pháp phòng ngừa tai nạn khi sử dụng giàn giáo treo.

4.2.3 Nội dung cần kiểm tra giàn giáo treo.

4.2.4 Quy định nội quy sử dụng giàn giáo treo.

30

5

Hướng dẫn sử dụng và thực hành sử dụng dây an toàn

30

6

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS