An toàn hóa chất

A.    Mục tiêu:

 • Nhận biết các tác hại của  hóa chất đối với cơ thể người.
 • Hiểu được các nguyên lý kỹ thuật về an toàn- vệ sinh lao động khi sử dụng hóa chất.
 • Nắm được các biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ từ hoá chất.
 • Biết cách sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoá chất.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Khái niệm về an toàn hóa chất:

 • Khái niệm về quản lý nguy cơ.
 • Các đường thâm nhập của hóa chất vào cơ thể.
  • Khái niệm về độc chất.
  • Nguy cơ cháy nổ do hóa chất: tam giác lửa.

30

2

Phân loại hàng hóa nguy hiểm:

 • Phân loại hàng hóa theo đặc tính nguy hiểm.
 • Đóng gói và dán nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hướng dẫn phân loại hóa chất nguy hiểm theo tiêu chuẩn Việt Nam.

30

3

Giới thiệu về tính chất nguy hại của hóa chất nguy hiểm.

60

4

Dữ liệu an toàn hóa chất (SDS):

 • Sự dán nhãn (Labels).
 • Dữ liệu an toàn hóa chất (SDS).

45

5

Xử lý sự cố và phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE)

 • Quy trình xử lý các trường hợp khẩn cấp.
 • Xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.

30

6

Sơ cấp cứu

 • Sơ cấp cứu tai nạn do tiếp xúc với hóa chất.

15

7

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS