An toàn hệ thống lạnh

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết được các yếu tố nguy hiểm và có hại khi vận hành hệ thống lạnh.
  • Nắm vững được các yêu cầu về quản lý, sử dụng hệ thống lạnh.
  • Vận hành an toàn hệ thống lạnh và bảo dưỡng đúng cách các thiết bị chịu áp lực.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

 ĐẠI CƯƠNG

1.1. Môi chất lạnh (Refrigerant):

- Khái niệm môi chất lạnh.

- Những yêu cầu chủ yếu đối với tác nhân lạnh.

- Các tác nhân lạnh thường được sử dụng trong thực tế hiện nay.

1.2. Chất tải lạnh:

- Khái niệm chất tải lạnh.

- Những yêu cầu chủ yếu đối với chất tải lạnh.

- Các chất tải lạnh thường được sử dụng trong thực tế hiện nay.

1.3.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh dùng máy nén hơi 1 cấp đơn giản:

- Các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi 1 cấp đơn giản.

- Nguyên lý hoạt động của máy lạnh nén hơi 1 cấp đơn giản.

1.4. Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh:

- Bình tách dầu.

- Bính chứa tác nhân lỏng cao áp.

- Bình chứa tác nhân lỏng hạ áp.

- Bình tách khí không ngưng (tách ẩm).

- Bình tách lỏng.

90

2

CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG LẠNH

2.1. Yêu cầu về chế tạo.

2.2. Yêu cầu về lắp đặt.

2.3. Yêu cầu về sửa chữa.

60

3

KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH

3.1. Vận hành hệ thống lạnh.         

3.2. Bảo quản và phục vụ các thiết bị chịu áp lực:

- Yêu cầu chung.

- Những yêu cầu về vận hành an toàn bình.

60

4

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS