An toàn hàn cắt

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết các nguy cơ khi tiến hành công việc hàn cắt.
  • Biết cách kiểm tra và bảo trì các thiết bị hàn cắt.
  • Hiểu được quy trình vận hành an toàn trong công việc hàn cắt.
  • Nắm được một số biện pháp ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp.

B.     Nội dung chương trình: 240 Phút:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

AN TOÀN TRONG HÀN, CẮT BẰNG HƠI:

1.1 Các yếu tố nguy hiểm trong hàn, cắt bằng hơi:

- Nổ vật lý.

- Nổ hóa học.

- Nguy cơ cháy.

- Các tia bức xạ.

- Do môi trường làm việc có chứa các chất nguy hiểm, độc hại.

1.2 Các thiết bị chủ yếu dùng trong hàn, cắt kim loại bằng hơi:

- Chai Oxy.

- Chai Acétylene.

- Chai chứa LPG( Liquefied Petroleum Gas).

- Van giảm áp.

- Cơ cấu an toàn:

+ Bình ngăn lửa nuốt ngược ( dùng với bình sinh khí C2H2).

+  Van ngăn lửa nuốt ngược.

- Đèn hàn, đèn cắt.

1.3. Các biện pháp an toàn trong hàn cắt bằng hơi:

- Quy định chung.

- Trước khi làm việc.

- Trong quá trình làm việc.

- Sau khi làm việc.

90

2

AN TOÀN TRONG HÀN, CẮT  BẰNG ĐIỆN:

2.1. Các yếu tố nguy hiểm trong hàn, cắt bằng điện:

2.2. Các biện pháp an toàn trong hàn cắt bằng điện:

- Đối với công nhân hàn.

- Đối với thiết bị hàn và nơi làm việc.

- Khi tiến hành hàn.

90

3

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO CÔNG NHÂN HÀN, CẮT KIM LOẠI:

- Quần áo:

  • Quần áo bằng da bò.
  • Quần áo bằng vải, len dày.

- Kính bảo vệ mắt.

- Tấm che mặt.

- Nón bảo hộ.

- Nón lưỡi trai.

30

4

Kiểm tra cuối khóa

30

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS