An toàn điện nâng cao

A.    Mục tiêu:

  • Biết được các loại công trình điện.
  • Nắm được nguyên lý tác động và tác hại của dòng điện lên cơ thể người.
  • Nắm vững các biện pháp ngăn ngừa tai nạn điện và các ảnh hưởng xấu từ điện.
  • Biết được quy trình cách ly điện (khóa /treo thẻ ).
  • Biết cách phản ứng trong trường hợp khẩn cấp và cấp cứu tai nạn điện.
  • Biết các quy trình tiếp đất.

B.     Nội dung chương trình:

Nội Dung

Thời Gian (phút)

Phần 1: Kỹ thuật an toàn điện hạ áp

45

1.1 Mối nguy hiểm từ nguồn năng lượng điện và các dạng nguy hiểm do điện gây ra.

 

1.2 Phân tích các yếu tố liên quan đến tai nạn điện.

 

1.3 Phân tích các trường hợp chạm điện với các loại mạng điện khác nhau.

 

1.4  Giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ do điện gây ra

- Chống va chạm với điện áp cao.

- Chống sự xuất hiện của điện áp chạm cao.

 

Phần 2: Phòng, chống sét bảo vệ các công trình trên mặt đất

45

2.1 Hiện tượng điện khí quyển và dông, sét.

 

2.2  Những tác hại do sét gây ra trên mặt đất.

 

2.3  Các thông số của sét.

 

2.4  Bảo vệ chống sét đánh thẳng:

       – Nguyên lý.

       – Giải pháp.

 

2.5  Bảo vệ chống sét lan truyền, cảm ứng:

       – Nguyên lý.

       – Giải pháp.

 

Phần 3: Điện từ trường và tĩnh điện

45

      – Điện từ trường.

3.1  Khái niệm về điện từ trường.

3.2  Những thông số cơ bản và các đại lượng đặc trưng.

3.3  Ảnh hưởng của điện từ trường ở các dải tần số đến cơ thể con người – Giới hạn tiếp xúc.

3.4  Giải pháp và phương tiện bảo vệ người làm việc trong vùng có bức xạ.

       - Tĩnh điện.

3.5  Khái niệm về tĩnh điện.

3.6  Quá trình phát sinh tĩnh điện trong công nghiệp và trong sinh hoạt.

3.7  Những nguy hiểm liên quan đến tĩnh điện.

3.8  Các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ do tĩnh điện gây ra.

 

Phần 4: Tiếp đất

45

4.1  Khái niệm, thuật ngữ và ứng dụng của hệ tiếp đất.

4.2  Tính toán và thiết kế các dạng hệ thống tiếp đất.

       – Cơ sở, phương pháp tính toán.

       – Tính toán cho các dạng cọc tiếp đất khác nhau.

4.3  Đo đạc và kiểm tra hệ thống tiếp đất.

 

Phần 5: Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn điện

30

5.1 Mục đích – yêu cầu.

5.2 Tính chất, nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

5.3 Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra.

5.4  Phương pháp tiến hành.

 

Kiểm tra cuối khoá học

30

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS