An toàn điện cơ bản

A.    Mục tiêu:

  • Nắm được nguyên lý tác động và tác hại của dòng điện lên cơ thể người.
  • Nắm vững các biện pháp ngăn ngừa tai nạn điện và các ảnh hưởng xấu từ điện.
  • Biết cách phản ứng trong trường hợp khẩn cấp và cấp cứu tai nạn điện.

B.     Nội dung chương trình:

Nội Dung

Thời Gian (phút)

Phần 1: Cơ bản

90

1.1 Mối nguy hiểm từ nguồn năng lượng điện và các dạng nguy hiểm do điện gây ra.

 

1.2 Các dạng tai nạn điện thường gặp.

 

1.3 Trường hợp chạm điện với các loại mạng điện khác nhau.

 

1.4  Giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ do điện gây ra:

- Chống va chạm với điện áp cao.

- Chống sự xuất hiện của điện áp chạm cao.

 

Phần 2: Phòng, chống tai nạn điện với các công việc, thiết bị cụ thể.

60

2.1 Thiết bị điện cố định.

 

2.2 Thiết bị điện di động.

 

2.3 Các công việc ổn định.

 

2.4 Các công việc tạm thời.

 

2.5 Nhận diện môi trường làm việc có nguy cơ cao về tai nạn điện.

 

Phần 3: Một số văn bản chủ yếu của Nhà nước về an toàn trong sử dụng điện.

60

3.1  An toàn điện trong xây dựng.

3.2  Công việc hàn điện.

3.3  Thiết bị điện hạ áp – bảo vệ chống điện giật.

3.4  Máy điện cầm tay.

3.5  Máy gia công kim loại.

3.6  Biển báo an toàn điện.

 

Kiểm tra cuối khoá

30

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS