Kỹ thuật - Tự động hóa

CATIA căn bản

Ưu điểm của nó là thiết kế bề mặt phức tạp nhất theo cách tự do nhất. Cùng với thiết kế thì những tính năng mạnh mẽ trong việc phân tích, lập trình gia công…cũng đã góp phần đưa Catia lên vị trí 1 trong “Tam đại CAD/CAM/CAE” trên thế giới. Và với người có ý định làm việc tại những công ty Nhật Bản thì Catia là phần mềm nên đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu.

A.  Mục tiêu:

Hướng dẫn cho người học kỹ năng thiết kế và cách sử dụng phần mềm một cách hiệu quả trong từng trường hợp cụ thể.
Sau khóa học người học có thể phác họa được ý tưởng thiết kế và dựng bản vẽ thiết kế trên phần mềm một cách nhanh chóng.

B.  Yêu cầu trình độ:

 • Đọc bản vẽ                                               
 • Sử dụng vi tính

C.  Đề cương:

 • Vẽ phác thảo 2D.                                     
 • Các lệnh tạo khối từ biên dạng cho trước.
 • Tạo các định dạng theo các thuật toán cho trước.
 • Tạo tham chiếu chuẩn trong thiết kế.
 • Thuật toán chuyển dịch và nhân bản các chi tiết đồng dạng.
 • Cộng trừ khối, giao các khối.      
 • Tạo vật thể mới trong mô hình chi tiết.
 • Các lệnh cơ bản và thanh công cụ hỗ trợ ràng buộc.
 • Ghép một chi tiết đơn bất kì vào bản vẽ lắp.   
 • Hiển thị các chi tiết ở góc nhìn khai triển rời. 
 • Tạo các section từ một khối 3D.

D.  Hỗ trợ lớp: Thực hành thiết kế. (24 tiết)

 • Xây dựng chi tiết từ bản vẽ 2D.
 • Đo vẽ lại chi tiết thực tế.
 • Xây dựng vật thể từ dữ liệu số.
 • Thiết kế, cải tiến chi tiết đã có.

E.  Thời lượng: 18 buổi (trong vòng 1,5 tháng).

F.   Số lượng học viên: Tối đa từ 10-12 học viên

 

>> Đăng ký khóa học: tại đây <<

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS