Tuyển Phó phòng kỹ thuật và Công nhân sản xuất

Công ty Cổ phần Oristar

Lương: Đăng nhập để xem mức lương

Thông tin / Yêu cầu chi tiết

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS