Tuyển dụng Trưởng nhóm vận hành kho, Nhân viên kiểm đếm, soạn hàng

Gemapdept Logistics

Lương: Đăng nhập để xem mức lương

Thông tin / Yêu cầu chi tiết

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS