Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế cơ khí và Nhân viên Kỹ thuật QA

Công ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt Nam

Lương: Đăng nhập để xem mức lương

Thông tin / Yêu cầu chi tiết

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS