THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Lương: Đăng nhập để xem mức lương

Thông tin / Yêu cầu chi tiết

Cập nhật: Thời hạn nhận hồ sơ gia hạn đến hết ngày 20/12/2020.

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS