THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Cập nhật: Thời hạn nhận hồ sơ gia hạn đến hết ngày 20/12/2020.

 

(file thông báo đính kèm)

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS