Kỹ thuật - Tự động hóa

Lập trình điều khiển hệ thống tự động hóa với Robot

1.      Mục tiêu khóa học

- Người học có thể kết nối và vận hành các hệ thống tích hợp như FMS hay CIM,…

- Học viên có thể thiết kế, lập trình và điều khiển hệ thống.

- Học viên có khả năng phân tích và xử lý các lỗi hệ thống.

- Học viên biết cách lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống.

 

2.      Nội dung giảng dạy

- Kết nối và điều khiển cho cánh tay Robot (bằng tay/tự động).

- Kết nối và lập trình điều khiển các thiết bị ngoại vi với PLC Mitsubishi.

- Kết nối và điều khiển hệ thống Tự động hóa với cánh tay Robot.

- Phân tích, xử lý lỗi và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cho cánh tay Robot.

- Phương pháp lập kế hoạch và cải tiến các hệ thống sản xuất bằng Robot.

 

3.      Thông tin chung

- Tổng thời gian: 30 tiết

- Thời gian học: Thỏa thuận

- Số lượng: 8-16 người/lớp

- Chứng chỉ: SHTP Training center

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS