Kỹ thuật - Tự động hóa

Lập trình điều khiển hệ thống Cơ điện tử

1.      Mục tiêu khóa học

- Học viên có thể kết nối và vận hành các hệ thống: phân loại sản phẩm, đóng gói, lắp rắp,…

- Học viên có thể thiết kế, lập trình và điều khiển hệ thống.

- Học viên có khả năng phân tích và xử lý lỗi hệ thống.

 

2.      Nội dung giảng dạy

- Phân tích nguyên lý làm việc và chọn lựa các kết cấu cơ khí trong hệ thống Tự động hóa.

- Kết nối vận hành các thiết bị Cơ điện tử MM-3000.

- Lập trình điều khiển với PLC Mitsubishi.

- Thiết kế hệ thống điều khiển tự động.

- Phân tích và xử lý lỗi cho các thiết bị Cơ khí, điện, khí nén và lỗi hệ thống.

 

3.      Thông tin chung

- Tổng thời gian: 30 tiết

- Thời gian học: Thỏa thuận

- Số lượng: 8-16 người/lớp

- Chứng chỉ: SHTP Training center

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS