Kỹ thuật - Tự động hóa

Lập trình điều khiển cánh tay Robot Nachi (cơ bản)

1.      Mục tiêu khóa học

- Học viên có thể thiết kế, lập trình và điều khiển cánh tay Robot theo quy trình sản xuất.

- Học viên có khả năng phân tích và xử lý các lỗi khi Robot hoạt động.

 

2.      Nội dung giảng dạy

- Phân tích nguyên lý làm việc và các chế độ hoạt động của cánh tay Robot.

- Kết nối và lập trình điều khiển cho cánh tay Robot (bằng tay/tự động).

- Truyền dữ liệu và khôi phục chương trình cho cánh tay Robot.

- Phân tích và xử lý lỗi cho cánh tay Robot.

 

3.      Thông tin chung

- Tổng thời gian: 15 tiết

- Thời gian học: Thỏa thuận

- Số lượng: 8-16 người/lớp

- Chứng chỉ: SHTP Training center

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS