Kỹ thuật - Tự động hóa

Cơ điện tử với PLC Mitsubishi

 

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên có thể:

 • Hiểu được tổng quan, các khái niệm về hệ thống tự động hóa công nghiệp.
 • Có khả năng phân tích và chọn lựa cơ cấu cơ khí, các thiết bị điều khiển, giám sát trong hệ thống tự động hóa.
 • Có khả năng lập trình thành thạo PLC Mitsubishi và các cơ cấu chấp hành.
 • Có khả năng lập trình PLC Mitsubishi theo phương pháp điều khiển tuần tự cho các hệ thống như: băng tải, phân loại, gắp thả sản phẩm,…
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý lỗi hệ thống máy móc hệ thống tự động hóa đơn giản.

2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Phân tích và lựa chọn các cơ cấu cơ khí theo hệ thống.
 • Phân tích và kết nối thiết bị, tín hiệu của hệ thống điều khiển điện, điện - khí nén.
 • Phân tích và kết nối thiết bị, tín hiệu cho hệ thống điều khiển, giám sát.
 • Tổng quan về PLC Mitsubishi và phần mềm lập trình GX-Works2.
 • Lập trình PLC Mitsubishi theo phương pháp điều khiển tuần tự.
 • Lập trình PLC Mitsubishi cho các hệ thống như: băng tải, gắp thả, phân loại sản phẩm,…
 • Lập trình điều khiển hệ thống băng tải, gắp thả, phân loại sản phẩm kết hợp tín hiệu điều khiển, giám sát chu trình.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với các đối tượng:

 • Quản lý của nhà máy và hệ thống, máy móc công nghiệp.
 • Kỹ sư lập trình, thiết kế, cải tiến máy móc, hệ thống tự động hóa.
 • Kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống.
 • Sinh viên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Điện, Tự động hóa,…

4. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Phòng thực hành: Xưởng thực hành TĐH máy lạnh.
 • Trang thiết bị: Hệ thống Cơ điện tử MM-3000 được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Tài liệu học tập: Giáo trình được chuyển giao trong dự án JICA Nhật Bản.
 • Giáo viên: Nhiệt tình, năng động được đào tạo từ dự án JICA Nhật Bản.
Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS