Tìm việc làm


Tìm thấy (3) việc làm. Nơi làm việc Ngày hết hạn

Digital Marketing Executive

Công ty cổ phần VeXeRe

  • TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên tư vấn bán hàng

Công ty Professional PG

  • TP. Hồ Chí Minh
nhân viên tổ chức sự kiện

Công ty Manpower Việt Nam

  • Hà Nội
  • TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn