Tìm việc làm


Tìm thấy (6) việc làm. Nơi làm việc Ngày hết hạn

Phụ bếp quận 9

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN ĐÔNG 106

  • TP. Hồ Chí Minh
Thu ngân kiêm phục vụ (quận 9)

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN ĐÔNG 106

  • TP. Hồ Chí Minh
Bếp chính quận 9

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN ĐÔNG 106

  • TP. Hồ Chí Minh
Giám sát bếp Quận 9

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN ĐÔNG 106

  • TP. Hồ Chí Minh
Công ty SAMSUNG WELSTORY tuyển dụng Bếp chính-Phụ bếp làm việc trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

  • TP. Hồ Chí Minh
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (NHÂN VIÊN PHỤC VỤ/ BÁN HÀNG/ THU NGÂN/ PHA CHẾ (CÔNG TY TRUNG NGUYÊN) LÀM VIỆC CÁC QUẬN TP.HCM

VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

  • TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn