Tin hoạt động
Chương trình “Chuyến xe tri thức” tham quan Khu Công nghệ cao TP.HCM

Nằm trong khuôn khổ của chương trình “Chuyến xe tri thức” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức

SHTP Training phối hợp tổ chức thi tuyển đầu vào cho Công ty Intel Products Vietnam

Từ ngày 21/04/2014 đến đầu tháng 5/2014, Trung tâm Đào tạo – Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training) phối hợp tổ chức thi tuyển đầu vào cho các ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Công ty Intel Products Vietnam

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn