Thông báo của SHTP Training
Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian ký hợp đồng làm việc

SHTP Training thông báo Về việc gia hạn thời gian bổ túc hồ sơ chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2015

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn