Hoat động
Khai giảng Lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/9/2018, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (TTĐT) đã long trọng tổ chức khai giảng Lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tham quan SHTP Training

Sáng ngày 12/08/2016, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (SHTP Training) đã tiếp đoàn sinh viên Khoa Môi trường - Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

BCH Quận Đoàn Quận 9 đến tham quan và tìm hiểu chương trình học bổng khuyến học của SHTP Training

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM (SHTP Training) đã có buổi tiếp đón Ban Chấp hành Quận Đoàn Quận 9

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn