Đào tạo theo nhu cầu
Khóa học huấn luyện “An toàn lao động” giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả và và tăng năng suất làm việc

Nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như tài sản của doanh nghiệp Nhà nước ta đã có sự quan tâm đến công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Hệ thống Đào tạo Định hướng theo nhu cầu thực tiễn Doanh nghiệp

Chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực cần chuyển chú trọng từ đào tạo, huấn luyện (training) sang việc chú trọng vào việc học tập (learning) thường xuyên liên tục của người lao động.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training