Công nghệ thông tin
Quản lý dự án với Microsoft Project 2013

 Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.  Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.  Có cách nhìn tổng quan và đầy đủ khi triển khai dự án.  Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án.  Thực hành trên dự án thực tế  Hoàn tất khóa học được Trung tâm sáng tạo SHTP-Microsoft cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Kiểm thử phần mềm

 Cung cấp cho HV các kiến thức cơ bản và nâng cao về kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống.  Rèn luyện và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm của HV thông qua các tình huống kiểm thử phần mềm thực tế.  Cung cấp, cập nhật những công nghệ kiểm thử phần mềm hiện đại nhất đang được ứng dụng trên thế giới.  Để tham gia các khóa học lập trình nâng cao và chuyên đề về Testing.

Lập trình căn bản 1

 Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng  Hiểu biết tổng quan về phát triển phần mềm  Hiểu biết về phát triển các ứng dụng Web, Desktop, Database  Để tham gia các khóa học lập trình nâng cao về phát triển các ứng dụng trên windows 8  Thi chứng chỉ quốc tế tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế SHTP Training.

Lập trình căn bản 2

 Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng  Hiểu biết tổng quan về phát triển phần mềm  Hiểu biết về phát triển các ứng dụng Web, Desktop, Database  Để tham gia các khóa học lập trình nâng cao về phát triển các ứng dụng trên windows 8  Thi chứng chỉ quốc tế tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế SHTP Training

Lập trình ứng dụng với C#

 Làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, tham gia các dự án công nghệ thông tin  Phát triển các ứng dụng quản lý (Nhân sự, Tiền lương, Vật tư, Bán hàng,vv) tại các cơ quan, công ty,…  Phát triển các ứng dụng tin học trên môi trường Internet,  Giảng dạy và hướng dẫn thực hành Tin học cho các cấp Sơ cấp, Trung học phổ thông,..

MCSD: Windows store Apps C#

 Thiết kế, Phát triển, Tối ưu hóa ứng dụng do chính mình viết bằng ngôn ngữ lập trình C#. Xuất bản ứng dụng đó lên Windows Store.  Vượt qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế tại Trung tâm Khảo thí SHTP-Training để nhận chứng chỉ MCSD của Microsoft có giá trị toàn cầu.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn