Công nghệ thông tin
Đào tạo các lớp CCIE(RS)-WAREN-SHTP

Kết hợp với Trung tâm WAREN tổ chức đào tạo các lớp CCIE(RS)-WAREN-SHTP.

Đào tạo các lớp CCNP SECURITY-WAREN-SHTP

Kết hợp với Trung tâm WAREN tổ chức đào tạo các lớp CCNP SECURITY-WAREN-SHTP.

Đào tạo các lớp CCNP(RS)-WAREN-SHTP

Kết hợp với Trung tâm WAREN tổ chức đào tạo các lớp CCNP(RS)-WAREN-SHTP.

Đào tạo các lớp CCNAX-WAREN-SHTP

Kết hợp với Trung tâm WAREN tổ chức đào tạo các lớp CCNAX-WAREN-SHTP.

Đào tạo các lớp CCNA Security-WAREN-SHTP

Kết hợp với Trung tâm WAREN tổ chức đào tạo các lớp CCNA Security-WAREN-SHTP.

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong văn phòng

Tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong văn phòng

Microsoft Office Specialist

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office 2010. Vượt qua kỳ thi chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) của Microsoft có giá trị toàn cầu.

Kiểm thử phần mềm nâng cao

 Cung cấp cho HV các kiến thức nâng cao về kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống.  Rèn luyện và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm của HV thông qua các tình huống kiểm thử phần mềm thực tế.  Cung cấp, cập nhật những công nghệ kiểm thử phần mềm hiện đại nhất đang được ứng dụng trên thế giới.  Trang bị cho HV những kỹ năng mềm cần thiết để HV có thể làm công việc kiểm thử phần mềm một cách chuyên nghiệp trong thực tế cũng như thích nghi nhanh với công việc của chuyên viên kiểm thử phần mềm tại các tập đòan phần mềm đa quốc gia.

MCSE Private Cloud

 Cấu hình, Triển khai, Vận hành, Giám sát Private Cloud (Đám mây riêng) bằng bộ công cụ System Center 2012.  Vượt qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế tại Trung tâm Khảo thí SHTP-Training để nhận chứng chỉ MCSE của Microsoft có giá trị toàn cầu.

MCSA Windows Server 2012

 Cài đặt, Cấu hình, Quản trị, Bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2012.  Vượt qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế tại Trung tâm Khảo thí SHTP-Training để nhận chứng chỉ MSCA 2012 (Microsoft Certificate Solution Associate) của Microsoft có giá trị toàn cầu.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training