Ứng dụng học tập dành cho bé “Edu4Kid” đã có mặt trên Windows Phone Store

Bài đăng ngày: 12/07/2013

Edu4Kid là ứng dụng Windows Phone cung cấp các trò chơi học tập cho trẻ em.
- Tập đọc: học ca dao, ghép chữ, học chữ
- Làm toán: tính cộng, tìm số, so sánh
- Thử tài: ghép hình, giải đố, thử tài bé

Xêm thêm Edu4Kid

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn