Ứng dụng “TuVi” đã được đưa lên Windows Phone Store

Bài đăng ngày: 12/07/2013

Ứng dụng “TuVi” cung cấp một số các thông tin về vận mệnh tương lai, tính cách bản thân, tiền tài, vận hạn…dựa vào ngày tháng năm sinh của mỗi người.

 

Xem thêm TuVi2013

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn