Tuyển dụng viên chức năm 2015

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 của
Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTĐT ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ Công văn số 378/KCNC-VP ngày 28/03/2017 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về tổ chức thực hiện việc xét tuyển viên chức năm 2017,

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Các vị trí việc làm tuyển dụng viên chức:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp

Số lượng

Yêu cần về
nhóm ngành đào tạo

Tên chức danh

Mã số ngạch

1

Giảng viên

Giảng viên

15.111

03

Công nghệ Tự động, Cơ điện tử,
Điện, Điện tử, Cơ khí, chế tạo máy, Công nghệ thông tin

2

Tư vấn đào tạo

Chuyên viên

01.003

01

Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, Hành chính công

3

Nghiên cứu ứng dụng đào tạo

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ Tự động, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy

4

Bảo trì, sửa chữa

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ Tự động, Cơ điện tử,
Điện, Điện tử, Cơ khí, chế tạo máy, Công nghệ thông tin

5

Thủ quỹ

Cán sự

01.004

01

Kế toán

6

Hợp tác liên kết

Chuyên viên

01.003

01

Kinh tế, Quản lý giáo dục,
Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Kế toán

7

Phát triển, lập trình các ứng dụng

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ thông tin

8

Tư vấn tuyển dụng

Chuyên viên

01.003

01

Kinh tế, Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Vật lý, Giáo dục học

9

Truyền thông, Thông tin

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ thông tin, Marketing

 

Tổng cộng

11

 

          IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

          1. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký tuyển dụng:

          a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

          + Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi).

          + Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi).

          + Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi).

          + Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Có đơn đăng ký dự tuyển.

          - Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

          - Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

          + Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên  phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, người đăng ký dự tuyển vào ngạch cán sự phải có bằng trung cấp, cao đẳng trở lên.

          + Người đăng ký dự tuyển phải có bằng cấp với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ A tin học văn phòng; có chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa) đối với vị trí chuyên viên,  có chứng chỉ trình độ A ngoại ngữ đối với vị trí cán sự.

-  Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

          + Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B: TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.

          + Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A:   TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên.

          - Có kinh nghiệm công tác ít nhất 01 (một) năm tùy theo vị trí tuyển dụng.

          b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Không cư trú tại Việt Nam.

          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          2. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

          Người đăng ký dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ gồm có:

a)     Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

          b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          c) Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh;

          d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

          đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

          e) Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

          Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc, xem xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

          g) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau (thời gian chụp không quá 06 tháng);

          h) Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2016, vị trí đăng ký dự tuyển.

          Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.         Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

          Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu thi sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

          Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

          3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

          - Thời gian: dự kiến từ ngày 29/03/2017 - 26/04/2017.

          - Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM – Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Bộ phận liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính

          - Điện thoại liên hệ: (08) 3736.0053

          V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

          1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

          2. Nội dung xét tuyển:

          - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển).

          3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

          - Thời gian phỏng vấn: Dự kiến từ ngày 15/05/2017- 19/05/2017.

          - Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM – Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Danh sách cá nhân đủ điều kiện dự tuyển và lịch phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo công khai trước 10 ngày diễn ra phỏng vấn tại trụ sở làm việc và trên trang web của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM.

 

Thông báo và biểu mẫu: 

Xem và tải Thông báo tuyển dụng chính thức tại đây;

Tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây;

Tải Đơn đăng ký xét tuyển tại đây.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training