Tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức 2019

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

******************

             Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

            Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức và viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

            Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

            Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo kết quả xét tuyển viên chức  năm 2019 đối với 13 thí sinh dự xét tuyển (Kết quả xét tuyển theo danh sách đính kèm).

            Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 xin thông báo để các thí sinh dự xét tuyển được biết./..

------------------------------------------------------------------------

Tải kết quả tuyển sinh tại đây.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn