Tiếp cận quản lý theo quá trình và Thiết lập chỉ số KPI đo lường hiệu suất hoạt động

Trong thực tế không ít các doanh nghiệp hiện nay gặp rất nhiều trở ngại về hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên, chúng ta vẫn thường gặp những lời than phiền từ một số các nhà quản lý về những trở ngại trong kiểm soát công việc.

Đặc biệt những doanh nghiệp khởi đầu với qui mô nhỏ, đội ngũ quản lý là các thành viên trong gia đình nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng dẫn đến mất kiểm soát. Ngay cả đối với những doanh nghiệp lớn, có bề dày kinh nghiệm, nhưng khi tăng qui mô, thay đổi thiết bị, công nghệ cũng gặp không ít khó khăn trong quản lý để đạt hiệu quả và hiệu suất thực hiện công việc của nhân viên phù hợp với sự thay đổi.

Một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và đo lường được hiệu suất thực hiện công việc, giúp cho cấp quản lý kiểm soát được các hoạt động và những thành viên tham gia vào quá trình sản xuất – kinh doanh – dịch vụ có thể kiểm sóat được việc thực hiện nhiệm vụ của mình, và cũng giúp cho người quản lý trực tiếp có thể đánh giá được rõ ràng, cụ thể mà không thiên vị hay thiếu công bằng đối với nhân viên cấp dưới của mình.

Đó là yêu cầu của môn học “Tiếp cận quản lý theo quá trình & thiết lập chỉ số KPI (Key Performance Indicators) đo lường hiệu suất hoạt động”.

Many Opportunities are Targeted - Man and Arrows

Mục tiêu môn học: 

  • Khóa học sẽ trang bị cho người học các khả năng về tri thức, thái độ và kỹ năng sau:
  • Biết phương pháp tiếp cận theo quá trình để quản lý các hoạt động.
  • Hiểu nền tảng cơ bản của việc ứng dụng chỉ số KPI.
  • Biết phương pháp xây dựng và áp dụng chỉ số KPI để kiểm soát công việc đạt hiệu quả. Tự thiết lập biểu mẫu “Đánh giá” và “Báo cáo” chỉ số đo lường hiệu suất công việc.
  • Biết tổ chức thực hiện hoạt động đo lường để luôn nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên.
  • Hoàn thành tốt các bài tập thực hành và tham gia tích cực vào các buổi thảo luận phân tích công việc.
  • Hoàn thiện tốt kỹ năng tự học và làm việc nhóm.

Số lượng học viên: 25 – 30 người /lớp

 

Tải chi tiết thông tin khóa học: TIẾP CẬN QUẢN LÝ THEO QUÁ TRÌNH & THIẾT LẬP CHỈ SỐ KPI ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn