Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao

          Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTĐT ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

          Căn cứ Công văn số 221/KCNC-VP ngày 11/03/2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về tổ chức thực hiện việc xét tuyển viên chức năm 2019,

          Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Chức danh
nghề nghiệp

Số lượng

Yêu cần về
nhóm ngành đào tạo

Tên chức danh

Mã số ngạch

1

Tư vấn đào tạo

Chuyên viên

01.003

02

Ngôn ngữ Anh, ,Quản trị kinh doanh,Quản lý giáo dục,Bảo hộ lao động,Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Kế toán.

2

Tư vấn tuyển dụng

Chuyên viên

01.003

01

 

Ngôn ngữ Anh, Kế toán kiểm toán,Quản trị kinh doanh,Quản lý giáo dục,Kế toán ngân hàng.

3

Truyền thông,thông tin

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ thông tin, Marketing.

4

Phát triển
dịch vụ

Chuyên viên

01.003

03

Công nghệ thông tin,
Quản lý giáo dục, Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử, Công nghệ Tự động, Cơ Điện tử, Điện, Điện tử, Công nghệ Cơ khí, ,Kỹ thuật,Cơ kỹ thuật

5

Hợp tác liên kết

Chuyên viên

01.003

01

Kinh tế,Quản lý giáo dục,Ngôn ngữ Anh,

6

Kế hoạch
tổng hợp

Chuyên viên

01.003

01

Kinh tế, Quản lý giáo dục,
Quản trị kinh doanh,
Giáo dục học

7

Giáo vụ

Chuyên viên

01.003

02

Quản lý giáo dục

Sư phạm địa lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán,Kế toán kiểm toán

8

Giảng viên

 

Giảng viên

15.111

03

Công nghệ thông tin,Máy tính - Khoa học máy tính, Công nghệ Tự động, Cơ Điện tử, Điện, Điện tử, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ, Chế tạo máy,Kỹ thuật,Cơ kỹ thuật

9

Nghiên cứu, ứng dụng đào tạo

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ Tự đồng, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Cơ kỹ thuật.

10

Phát triển,lập trình các ứng dụng

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ thông tin, Công nghệ Tự động, Cơ Điện tử, Điện, Điện tử, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ, Chế tạo máy

11

Quản trị công sở

Chuyên viên

01.003

01

Điện, Điện tử, Cơ khí,
Chế tạo máy,
Công nghệ thông tin, Điện khí hóa và cung cấp điện

12

Công nghệ thông tin

Chuyên viên

01.003

01

Công nghệ thông tin,Máy tính - Khoa học máy tính

13

Thủ quỹ

Chuyên viên

01.003

01

Kế toán, Kế toán ngân hàng

 

 

Tổng cộng

19

 

 

 

 

          II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

          1. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký tuyển dụng:

          a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Có quốc tịch Việt Nam

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Có đơn đăng ký dự tuyển.

          - Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

          - Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên đối với vị trí Giảng viên, Tốt nghiệp Đại học trở lên đối với vị trí Chuyên viên.

          - Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

          - Tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ: Đối với chức danh chuyên viên hoặc tương đương: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (trình độ B ngoại ngữ, trình độ A2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT​ trở lên).

          - Tiêu chuẩn trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (trình độ A, B, C hoặc tương đương trở lên).

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ B: 40 iBT trở lên; IELTS 3.0 trở lên; TOEIC 225 trở lên.

            b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Không cư trú tại Việt Nam.

          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          2. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

          Người đăng ký dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ gồm có:

          a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018;

          b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDDT ngày 15/7/2013 ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kẻm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

          e) Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

          Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc, xem xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

          g) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau (thời gian chụp không quá 06 tháng);

          h) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước;

          i) Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2019, vị trí đăng ký dự tuyển.

          Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.         Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

          Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu thi sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

          Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

          3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

          - Thời gian: dự kiến từ ngày 12/03/2019 – 22/04/2019.

          - Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM – Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Bộ phận liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính

          - Điện thoại liên hệ: (08) 3736.0052

          III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

          1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

          2. Nội dung xét tuyển:

          - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển).

          3. Thời gian, địa điểm tổ chức và lệ phí xét tuyển:

          - Thời gian phỏng vấn: Dự kiến từ ngày 14/05/2019- 17/05/2019.

          - Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM – Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí thi theo quy định tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

            - Thí sinh đủ điều kiện dự thi và lịch phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo công khai trước 10 ngày diễn ra phỏng vấn tại trụ sở làm việc và trên trang web của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM.

Tài liệu đính kèm:

Tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây;

Tải Đơn đăng ký xét tuyển tại đây.

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTĐT ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn