Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2017

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chi Minh thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 và mời ứng viên trúng tuyển đến Trung tâm Đào tạo để ký hợp đồng làm việc. Xem chi tiết file đính kèm

Quyết định về việc phê duyệt kết quả viên chức năm 2017 của Trung tâm Đào tạo

Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2017

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn