Thông báo về việc gia hạn thời gian ký hợp đồng làm việc
THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian bổ túc hồ sơ chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với các
ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2015
 
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 
 
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành Quy chế về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
 
Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-KCNC ngày 26/04/2016 của Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 của Trung tâm Đào tạo; 
 
Căn cứ Thông báo số 09/TB-TTĐT ngày 05/05/2016 của Trung tâm Đào tạo về việc chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2015 và tình hình thực tế các ứng viên nộp hồ sơ;
 
Nay Trung tâm Đào tạo thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ cần thiết để tiến hành việc ký hợp đồng làm việc của các ứng viên trúng tuyển đến 20/05/2016. Sau thời gian này mọi giấy tờ bổ sung sẽ không được giải quyết.
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
 
Chị Thanh Mai, Phòng Tổ chức – Hành chính 
 
Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao
 
Điện thoại: (08) 3736 0052.
 
Xem toàn văn thông báo tại đây
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training