Tập huấn đánh giá kỹ năng nghề điều khiển tuần tự bậc 2

Từ ngày 19-22/8/2019 tại Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố (TTĐT) đã tiến hành khai mạc chương trình “Tập huấn đánh giá kỹ năng nghề Điều khiển tuần tự bậc 2” cho các Giảng viên/Giáo viên và Chuyên gia đến từ hệ thống các Trường ĐH, CĐ, TC trong khu vực miền Nam Việt Nam

              Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát biểu khai mạc

          Tham gia chương trình có sự hiện diện của Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo; Ông Hoàng Thế Bân Giám đốc VJTC; Ông Masahiko YASUHARA và Ông Masafumi SEINO - Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp hợp tác về phía Nhật Bản; Ông Yoshio OSHITE – Đại điện JTB.

         Chương trình đánh giá sự phát triển của Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cáo Thành phố trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia và tổ chức đánh giá năng lực Kỹ sư/ Kỹ thuật viên/ Người lao động của các Doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghệ cao trong thời gian tới tại TTĐT.

Mô tả sơ lược về chương trình Đánh giá Kỹ năng nghề:

          Đánh giá kỹ năng nghề là một hệ thống đánh giá Quốc gia nhằm đánh giá và chứng nhận kiến thức liên quan đến tay nghề của người lao động theo một tiêu chuẩn nhất định. Mục đích của đánh giá kỹ năng nghề là nâng cao mong muốn tiếp thu kỹ năng nghề của người lao động, đồng thời là tăng cường đánh giá của toàn xã hội đối với thành quả đào tạo nghề cũng như là kỹ năng nghề, hướng tới nâng cao tay nghề và vị trí của người lao động.

         Hiện nay tình hình các hệ thống đánh giá để đánh giá trình độ tay nghề của công nhân kỹ thuật tại mỗi nước một khác. Tại một số nước, hệ thống này chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cần được đánh giá của Doanh nghiệp.

         Dự án này thông qua việc phổ cập và chuyển giao hệ thống đánh giá kỹ năng nghề (Chế độ kiểm định tay nghề và Hội thi tay nghề) xây dựng mới hoặc cải thiện các hệ thống đánh giá kỹ năng nghề hiện có tại các nước này nhằm mục đích góp phần đánh giá xác đáng trình độ tay nghề của công nhân kỹ thuật.

         Để thực hiện dự án này, từ năm tài chính 2003, Hiệp hội phát triển năng lực nghề nghiệp Nhật Bản (JAVADA) bắt đầu triển khai hoạt động đối với các quốc gia là đối tượng của dự án với hai hoạt động chính là “Khóa tập huấn đánh giá kỹ năng nghề” và “Kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề”.

Kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề:

         Hiệp hội phát triển năng  lực nghề nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp hợp tác về phía Nhật Bản đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề (Thi kiểm định tay nghề, Hội thi tay nghề) tại cơ sở của các chi nhánh hay doanh nghiệp trực thuộc các doanh nghiệp này tại các nước lấy những cá nhân đã hoàn thành Khoá tập huấn người đánh giá kỹ năng nghề nói trên làm nòng cốt, qua đó xem xét các biện pháp cần thiết để áp dụng và thực thi chế độ đánh giá kỹ năng nghề tại các nước và các doanh nghiệp hợp tác.

Chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề:

         Hiện nay việc bồi dưỡng người đánh giá kỹ năng nghề được thực hiện thông qua Khoá tập huấn người đánh giá kỹ năng nghề và Kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề. Bên cạnh đó, để xây dựng và nâng cao độ tin cậy của Kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề, vấn đề quan trọng là cần làm rõ tiêu chuẩn công việc của người đánh giá kỹ năng nghề, chuẩn hoá trình độ cùng với nâng cao phẩm chất trình độ của người đánh giá kỹ năng nghề.

                                                                                                            Tin: Trung tâm Đào tạo

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn