THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Trung tâm đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đang chuẩn bị tiến hành công tác mua sắm trang thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của phòng thí nghiệm điện tử với hình thức chào hàng cạnh tranh.

Chi tiết xem tại file dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=1-FdvjpScmaz5ssms5wEWGY14CBxxI1F1

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn